Dny českého piva 2019

 27. 09. 2019  Gastro Brno

Jelikož je pivo nejoblíbenějším nápojem v naší zemi, muselo dostat i svůj vlastní svátek, a přece ho neodbudeme jedním dnem, letos se tedy slaví od 26. do 29. září v pivovarech po celém Česku, které si na tyto sváteční chvíle připravily nejrůznější speciály.

Dny českého piva se slaví už po sedmé a stejně jako každý rok má tato akce za cíl oslavit, podpořit pivovarství, a především konzumaci českého čepovaného piva. Pokud byste náhodou nevěděli, tak patronem piva je svatý Václav, který slaví 28. 9. a určitě si zaslouží jedno orosené na zdraví!

 

Určitě se hodí i něco málo z historie. První zmínky o pivu se objevují už za období Mezopotámie. První pivo ale nebylo připravováno z chmele, jelikož v té době ještě nebyl znám, ale z ječného chleba a sladu.

 

My se ale více zaměříme na tu českou. Nejstarší doložený český pivovar je Břevnovský klášterní pivovar v Břevnovském klášteru, který byl založen roku 993. V těchto starých dobách se nápoje připravovaly primitivním způsobem v každé domácnosti. Pivo se ovšem nepilo „jen tak“, ale využívalo se k přípravě různých pokrmů – polévek, kaší a omáček. Velký význam pro rozvoj pivovarství měl vnik sladovnických cechů. Ty určovaly, kolik piva a z jakého množství sladu smí jeden dům vyrobit, na starosti měly kontrolu kvality i to, aby pivo vařil jen ten, kdo se v oboru řádně vyučil. Proto se české pivo stává už ve středověku velmi kvalitním a hojně vyváženým.

 

Ve 14. až 15. století se bohatí měšťané začali sdružovat a zakládali městské pivovary.

O velkou reformu výroby sladu a piva, která byla prvním krokem v rozvoji typických vlastností současných českých piv, se zasloužil v 18. století český sládek František Ondřej Poupě (1753–1805). Navrhl řadu nových zařízení pro výrobu sladu a piva, přesvědčoval sládky, aby používali výhradně ječný slad, upravil dávkování chmele. Na sklonku života založil v Brně pivovarskou školu, která byla zřejmě první svého druhu v Evropě a absolvovala ji řada nejen českých sládků, ale i pivovarníků ze zahraničí.

 

Významným mezníkem v českém pivovarství bylo založení Měšťanského pivovaru v Plzni (dnešního Prazdroje) v roce 1842, který vyráběl výhradně spodně kvašená piva. Pivo mělo velmi dobrou kvalitu a během krátké doby všechny pivovary v Čechách a na Moravě zavedly tuto technologii výroby.

 

V polovině 19. století nastal zlatý věk českého pivovarství, které silně ovlivnilo vývoj tohoto oboru na celém světě. Je to období zahájení průmyslové výroby sladu a piva. Vynikající rozvoj českého pivovarství a kvalita jeho výrobků byla podpořena třemi základními faktory: optimálními podmínkami pro pěstování surovin sladovnického ječmene a chmele, orientací rozvíjejícího se strojírenského průmyslu na výrobu sladařských a pivovarských zařízení, vyvážela se záhy do 400 zemí. Postupem času se zvyšovala celková výroba piva koncentrovaná do větších pivovarů, malé pivovary zanikaly. Pivo se vyváželo prakticky do celého světa.

 

Nebude chybět ani pár čísel sedm největších českých pivovarů pokrývá 84 % celkové produkce českého piva – patří sem Plzeňský Prazdroj, Budějovický Budvar, Staropramen, Královský Pivovar Krušovice, PMS Přerov, Drinks Union a Starobrno. A pokud by vás zajímala průměrná roční spotřeba piva u nás, tak podle údajů z roku 2018 stoupla na 141 litrů na jednoho Čecha.

 

Seznam všech zapojených pivovarů i s popisem jejich pivních speciálů najdete na webu dnyceskehopiva.cz

 

My už vám můžeme jen popřát, ať si to pořádně užijete, vychutnáte si minimálně jednoho fešáka s bílou čepicí!

 

Na zdraví 😊

Fotogalerie